Trasa

Trasa 2017-03-08T19:28:42+00:00

Półmaraton

Start: Zespół Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej

Meta: Rynek w Przeworsku

Trasa: GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA – Jagiełła – Chałupki – PRZEWORSK: ul. gen. Chruściela – ul. Łąkowa – ul. Gorliczyńska – ul. Konopnickiej – Rynek

  • Długość trasy wynosi 21,097 km
  • Pomiar czasu w systemie chip – oficjalnym czasem jest czas brutto
  • Rodzaj nawierzchni zróżnicowany: 95% – asfalt, 5% – drogi gruntowe
  • Trasa oznaczona co 1 km poziomymi znakami
  • Trasa nie będzie posiadać atestu PZLA
  • Trasę będzie zabezpieczać Policja
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów
  • Punkty odżywiania i odświeżania będą na całej trasie co 5 km (na 5, 10 i 15 km)
  • Limit czasu: 3 godziny od momentu startu. Biegacze, którzy nie dobiegną do linii mety w podanym czasie są zobowiązani do przerwania biegu. Osoby znajdujące się na trasie po zakończeniu biegu mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do zawodników, którzy na 16km trasy znajdą się po upływie 2 godzin i 40 minut)

Bieg na dystansie 10 km

Trasa: GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA – most gen. Chruściela – Gorliczyna – PRZEWORSK: ul. Mostowa – ul. Gorliczyńska – ul. Konopnickiej – ul. Ablewicza – Rynek

Rodzaj nawierzchni zróżnicowany: 94% – asfalt, 5% – drogi gruntowe, 1% – kostka brukowa.