Regulamin

/Regulamin
Regulamin 2017-03-07T21:43:16+00:00

I. ORGANIZATOR

Firma usługowo-turystyczna „GAMETOURS” z siedzibą w Przeworsku

II. PARTNERZY, PATRONATY

III Bieg Montera odbywa się pod Patronatem Honorowym Jadwigi Chruściel – córki gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”, łączniczki w Powstaniu Warszawskim, harcmistrzyni ZHPpgk.

Pełna lista Partnerów, Patronatów (Patronaty Honorowe i Medialne) oraz Sponsorów dostępna jest na stronie Biegu.

III. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja wiedzy na temat Powstania Warszawskiego oraz gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” – dowódcy Powstania.
 2. Promocja sportu, biegania i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja miasta i regionu.
 4. Organizacja obchodów 73. Rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego.

Ideą projektu biegowo-edukacyjnego „III Bieg Montera w 73. Rocznice Wybuchu Powstania Warszawskiego” jest popularyzacja wiedzy na temat Powstania Warszawskiego oraz osoby gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”. Dopełnieniem części rywalizacji sportowej będą uroczystości patriotyczne pod pomnikiem generała w Gniewczynie Łańcuckiej – rodzinnej miejscowości „Montera” oraz na rynku w Przeworsku.

 Weź udział w III Biegu Montera w 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego!

Bieg z historią w tle. Oddaj hołd Bohaterom Powstania!

 IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin: 5 sierpnia 2017 r.
 2. Start: Zespół Szkół im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej.
 3. Meta: Rynek w Przeworsku
 4. Program:

Gniewczyna Łańcucka – Zespół Szkół

– 16:30: oficjalne rozpoczęcie Biegu Montera, złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”

– 16:50: rozgrzewka

– 17:00: godzina „W” – syreny i minuta ciszy z okazji 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,

– 17:02: odśpiewanie hymnu narodowego i start III Biegu Montera (dystans: półmaraton i 10 km) spod pomnika gen. „Montera” w Gniewczynie Łańcuckiej

Przeworsk – Rynek

– 16:30: transmisja na żywo z Gniewczyny Łańcuckiej – wyświetlana na telebimie na rynku w Przeworsku

– 17:05: start Biegu „Małego Powstańca” dla dzieci i młodzieży na rynku w Przeworsku

– 17:30: dekoracje Biegu „Małego Powstańca”

– 20:00: dekoracje i wręczenie nagród (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika półmaratonu – dekoracje mogą ulec przyśpieszeniu)/ dekoracje bieg 10 km, następnie półmaratonu

– imprezy towarzyszące (rekonstrukcja historyczna, wystawa o Powstaniu Warszawskim, koncert pieśni powstańczych)

– posiłek regeneracyjny dla biegaczy w Restauracji Terapia

V. TRASA, DYSTANS

 1. Półmaraton na dystansie 21,097 km

a). Trasa: GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA – Jagiełła – Szewnia – Chałupki – PRZEWORSK: ul. gen. Chruściela – ul. Łąkowa – ul. Gorliczyńska – ul. Konopnickiej – ul. Ablewicza – Rynek /patrz mapka w podstronie trasy/

Rodzaj nawierzchni zróżnicowany: 99% – asfalt, 1% – kostka brukowa.

 1. Bieg na dystansie 10 km

a). Trasa: GNIEWCZYNA ŁAŃCUCKA – most gen. Chruściela – Gorliczyna – PRZEWORSK: ul. Mostowa – ul. Gorliczyńska – ul. Konopnickiej – ul. Ablewicza – Rynek /patrz mapka w podstronie trasy/

Rodzaj nawierzchni zróżnicowany: 94% – asfalt, 5% – drogi gruntowe, 1% – kostka brukowa.

 1. Punkty odżywiania i odświeżania na całej trasie co 5 km (półmaraton: na 5, 10 i 15 km; bieg na 10 km: na 5 km)
 2. Limit czasu:

a). półmaraton: 3 godziny od momentu startu

b). bieg na dystansie 10 km: 1 godzina 30 minut od momentu startu.

c). Biegacze, którzy nie dobiegną do linii mety w podanym czasie są zobowiązani do przerwania biegu. Osoby znajdujące się na trasie po zakończeniu biegu mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do zawodników półmaratonu, którzy na 15 km trasy znajdą się po upływie 2 godzin i 30 minut (punkt regeneracyjny).

 1. Pomiar czasu w systemie chip – oficjalnym czasem jest czas brutto.
 2. Trasy oznaczone co 1 km pionowymi lub poziomymi znakami.
 3. Trasy nie będą posiadać atestu PZLA.
 4. Trasy będzie zabezpieczać Policja, Straż Miejska, strażacy PSP i OSP, harcerze oraz kolarze z PKTR „Leliwa”.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów – ratownicy z Grupy Przemyskiej PCK oraz Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 6. Na miejsce startu zawodnicy będą mieli zapewniony transport.

VI. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 1. Biuro Zawodów, szatnie, depozyty oraz posiłek po Biegu mieścić będzie się w Restauracji TERAPIA

– ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk.

 1. Biuro zawodów i wydawanie pakietów startowych będzie odbywać się:

– w dniu 4 sierpnia 2017 r. w godz. 17:00-19:00

– w dniu zawodów 5 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00-15:30

 1. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizatorzy nie odpowiadają.
 3. Posiłek regeneracyjny będzie wydawany na podstawie numeru startowego.

 VII. KLASYFIKACJA
1. Prowadzona będzie następująca klasyfikacja uczestników półmaratonu:

a). Generalna dla kobiet i mężczyzn

b). Wiekowa:

– dla mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: M 18 (18 – 29 lat), M 30 (30 – 39 lat), M 40 (40 – 49 lat), M 50 (50 – 59 lat), M 60 (60 – 69 lat), M 70 ( powyżej 70 lat)

– dla kobiet w następujących kategoriach wiekowych: K 18 (18 – 29 lat), K 30 (30 – 39 lat), K 40 (40 – 49 lat),

K 50 (50 – 59 lat), K 60 (60 – 69 lat), K 70 (powyżej 70 lat)

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

c). Dodatkowe:

– „Najlepsze Polki i najlepsi Polacy”

– Służby Mundurowe (żołnierze, policjanci, straż pożarna /PSP i OSP/, straż miejska, straż graniczna) z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn

– Policjanci IPA (International Police Association) z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn

 1. Prowadzona będzie następująca klasyfikacja uczestników na dystansie 10 km:

a). Generalna dla kobiet i mężczyzn

b). Wiekowa:

– dla mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: M 16 (16 – 29 lat), M 30 (30 – 39 lat), M 40 (40 – 49 lat), M 50 (50 – 59 lat), M 60 (60 – 69 lat), M 70 ( powyżej 70 lat)

– dla kobiet w następujących kategoriach wiekowych: K 16 (16 – 29 lat), K 30 (30 – 39 lat), K 40 (40 – 49 lat), K 50 (50 – 59 lat), K 60 (60 – 69 lat), K 70 (powyżej 70 lat)

c). Dodatkowe:

– „Najlepsze Polki i najlepsi Polacy”

– Służby Mundurowe (żołnierze, policjanci, straż pożarna /PSP i OSP/, straż miejska, straż graniczna) z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn

– Policjanci IPA (International Police Association) z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn

– „Harcerki i Harcerze”

VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego

o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu półmaratońskim lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Do startu w półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 18 lat do dnia 5 sierpnia br. włącznie.

 1. Do biegu na dystansie 10 km mogą przystąpić osoby od 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić obowiązkowo zaświadczenie lekarskie o którym mowa w pkt. VIII.1. oraz zgodę rodziców. Zgoda udziału osób niepełnoletnich podejmowana jest każdorazowo indywidualnie przez Organizatora po wcześniejszym kontakcie ze strony zainteresowanych.
 2. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Limit uczestników:

a). Półmaraton: 300 osób

b). Bieg na 10 km: 300 osób

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych powodów niezależnych od Organizatora.

IX. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do udziału w zawodach będą odbywać się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegmontera.pl oraz wypełnienie oświadczenia uczestnika biegu. Podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Lista zawodników zostanie zamknięta na 60 min. przed startem.
 2. Opłaty startowe:
Termin wpłaty Bieg na 10 km Półmaraton
od 5 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. 40 zł 50 zł
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. 50 zł 60 zł
od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 60 zł 70 zł
od 1 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. 70 zł 80 zł
w dniu zawodów po poprzednim kontakcie mailowym z Organizatorem oraz nie przekroczeniu limitu zawodników 100 zł 110 zł
 1. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.biegmontera.pl, lub bezpośrednio www.timekeeper.pl i dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora:

GAMETOURS; BRE Bank SA – mBank: 61 1140 2004 0000 3302 7613 0667

W tytule przelewu należy podać numer referencyjny wygenerowany automatycznie po zgłoszeniu lub imię i nazwisko, datę urodzenia, dystans (21 km, lub 10 km) oraz konieczny dopisek „Bieg Montera”

 1. „Jan Kowalski, 1.1.1991, 21km, Bieg Montera”

W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.

 1. Osoby które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Zawodnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej Biegu Montera i wyświetlenia jego nazwiska na stronie internetowej biegu.
 2. Brak wpłaty do 5 dni po rejestracji skutkuje skreśleniem z listy startowej (można wówczas ponownie dokonać rejestracji i do 5 dni wpłacić wpisowe). Rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta w dniu 1 sierpnia 2017 roku.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie można przekazywać ani odsprzedawać przyznanych numerów

startowych innym zawodnikom. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się

do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 1. Odbiór pakietu i numeru startowego za inną osobę odbywa się na podstawie wypisanego upoważnienia.
 2. Zgłoszenie udziału w biegu traktowane jest jako:

– przyjęcie warunków regulaminu biegu,

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia biegu,

– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu,

– wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.

 1. Uczestnicy, którzy będą uwzględnieni w dodatkowej klasyfikacji służb mundurowych zobowiązani są do okazania stosownego dokumentu lub zaświadczenia, a w przypadku klasyfikacji Harcerzy zobowiązani są oni do okazania zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w organizacji harcerskiej.

X. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator i Sponsorzy.
 2. Uczestnicy biorą udział w biegu po dokonaniu wpłaty startowej. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza.
 3. W przypadku wycofania się z udziału w biegu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
 4. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

– imienny numer startowy z agrafkami

– pamiątkową koszulkę techniczną Biegu Montera

półmaraton – koszulka w kolorze czerwonym;

bieg na 10 km – koszulka w kolorze białym

/W celu uformowania biało-czerwonej „żywej wstęgi” zaleca się aby uczestnicy wzięli udział w biegu w koszulkach otrzymanych w pakiecie startowym/

– pamiątkowy medal

– napoje i punkty regeneracyjne

– posiłek odżywczy po Biegu

– materiały promocyjne i edukacyjne o Powstaniu Warszawskim

 1. Organizator zapewnia zgłoszony rozmiar koszulki w pakiecie wyłącznie osobom zgłoszonym do 10 lipca 2017 r.

XI. NAGRODY

 1. Nagrody dla uczestników półmaratonu oraz biegu na dystansie 10 km:

a). Generalna z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn (3 pierwsze miejsca):

b). Najlepsze Polki i najlepsi Polacy z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn (3 pierwsze miejsca):

Nagrody w kategoriach generalna i „najlepsze Polki i najlepsi Polacy” łączą się.

 1. Dla wszystkich w/w najlepszych zawodników oraz w kategoriach wiekowych i dodatkowych przewidziane są ponadto pamiątkowe dyplomy i statuetki (łącznie ponad 120 statuetek).
 2. Wartość i rodzaj nagród zostanie podana na stronie internetowej biegu do 31 maja br.
 3. W ramach podsumowania biegu odbędzie się ponadto loteriada podczas której zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe spośród wszystkich zawodników biegu na dystansie 21 i 10 km (ilość i rodzaj w zależności od sponsorów).
 4. Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku otrzymania nagrody rzeczowej, uczestnik biegu zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. ze zm. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe Uczestnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty biegu.
 8. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe Uczestnika jest dostarczenie na adres Organizatora pocztą lub drogą mailową pod adresbiuro@biegmontera.pl, danych niezbędnych do przekazania nagrody to jest: imienia i nazwiska Uczestnika, numeru rachunku bankowego oraz nazwy banku prowadzącego rachunek bankowy, na który ma być przekazana nagroda, w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Organizator zapewnia przejazd autokarami z Biura Zawodów z Przeworska do miejsce startu w Gniewczynie Łańcuckiej. Kursy będą odbywać się w zależności od potrzeb co 30 minut. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie Biegu oraz Biurze Zawodów.
 2. Po Biegu dla zawodników udostępnione będą przez MOSIR Przeworsk prysznice zlokalizowane w budynku Biblioteki Miejskiej (mapka z lokalizacją będzie podana w komunikacie przedstartowym). Miejsce będą wskazywać również harcerze.

 

BIEG „MAŁEGO POWSTAŃCA” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Bieg „Małego Powstańca” dla dzieci i młodzieży prowadzony jest przez MOSIR Przeworsk:

a). na dystansie 50 m dla przedszkolaków

b). na dystansie 500 m dla dzieci od 6 do 17 lat – włącznie (I pętla wokół Rynku w Przeworsku)

 1. Weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych mieścić będzie się w namiocie MOSIR na Rynku w Przeworsku od godz. 16:00
 2. Klasyfikacja Biegu „Małego Powstańca” dla dzieci i młodzieży:

a). przedszkolaki

b). szkoły podstawowe

c). szkoły gimnazjalne

d). szkoły ponadgimnazjalne

e). Dodatkowa: dla najmłodszej Biegaczki i najmłodszego Biegacza

Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę ukończenie danej klasy.

 1. W Biegu „Małego Powstańca” mogą wziąć udział również honorowo dorośli (zapraszamy do udziału w biegu rodziców z dziećmi) – nie są oni jednak klasyfikowani.
 2. Limit uczestników: 100 osób
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych powodów niezależnych od Organizatora.
 4. Zapisy na Bieg „Małego Powstańca” prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku – ul. Budowlanych 9, 37-200 Przeworsk. Zapisy internetowe ruszą w czerwcu – link będzie udostępniony na stronie Biegu Montera.
 5. Bieg „Małego Powstańca” odbywa się bez pomiaru czasu.
 6. Udział w Biegu „Małego Powstańca” jest bezpłatny. Uczestnicy biegu otrzymują na mecie pamiątkowy dyplom i medal oraz materiały promocyjne i edukacyjne o Powstaniu Warszawskim. Dzieci mogą również korzystać z napojów na mecie.
 7. Dla dzieci przewiduje się również drobne upominki (ilość i rodzaj w zależności od sponsorów).

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).
 3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej biegu: www.biegmontera.pl, www.gametours.pl, w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
 4. Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
 6. Sprawy bezpieczeństwa Organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne oraz Policja
 7. Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu, uwag Organizatora i decyzji sędziów.
 8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 9. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie).
 10. Przyjęcie numeru startowego i podpisanie się na liście uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW (zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie).
 12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. W celu uformowania biało-czerwonej „żywej wstęgi” zaleca się aby uczestnicy wzięli udział w biegu w koszulkach otrzymanych w pakiecie startowym.
 14. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe z chipem przymocowane do koszulek sportowych. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 15. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.
 16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Kontakt:

Dyrektor Biegu: dr Łukasz Mróz

tel. 727 591 466, e-mail: biuro@biegmontera.pl

 

Sekretariat Biegu: Monika Kilar

e-mail: info@biegmontera.pl

 

Kierownik Biura Zawodów: Joanna Mróz

tel. 668 096 488, e-mail: biuro@biegmontera.pl

 

 

Kontakt dla mediów: info@biegmontera.pl

Kontakt dla Zawodników: biuro@biegmontera.pl

 

www.biegmontera.pl, fb.com/biegmontera, www.gametours.pl

 

 


Oświadczenie uczestnika biegu:

– Uczestniczę w Biegu Montera świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.

– Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.

– Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora, kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.

– Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.

– Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez Organizatora biegu.