Patronat Honorowy Instytutu Pamięci Narodowej

//Patronat Honorowy Instytutu Pamięci Narodowej

Patronat Honorowy Instytutu Pamięci Narodowej

W imieniu Prezesa IPN pragnę serdecznie pogratulować cennej inicjatywy, jaką jest impreza biegowa-edukacyjna pod nazwą „III Bieg Montera” w ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstani Warszawskiego, która odbędzie się 5 sierpnia 2017 roku.

Dziękując za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad wydarzeniem, pragnę jednocześnie poinformować, że Prezes IPN, doceniając ideę tego wartościowego, sportowo-historycznego przedsięwzięcia, zdecydował o objęciu III Biegu Montera honorowym patronatem.

Wyrażamy uznanie dla pomysłodawców i Organizatorów projektu, który w sposób niekonwencjonalny, a przy tym mimo wszystko coraz bardziej powszechny i ogólnodostępny, przyczynia się do popularyzacji wiedzy historycznej i podniesienia świadomości patriotycznej naszych rodaków.

Życzę Panu Dyrektorowi oraz wszystkim osobom wspierającym organizację  III Biegu Montera sukcesów w przygotowaniach, icznego grona uczestników,​ oraz satysfakcji z przebiegu imprezy.

Z poważaniem
dr Natalia Cichocka

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezesa IPN

2017-04-28T18:25:58+00:00 28 kwietnia 2017|